Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη σε νέα κατασκευή καθώς και σε ανακαίνηση , για να είστε σίγουροι οτι το έργο θα ολοκληρωθεί σωστά , συμφωνα με την μελέτη και σύμφωνα με τις ανάγκες σας . 

Ο επιβλέπον , μπορει με την εμπειρία του  να προλάβει αστοχίες και λάθη .