ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Έδρα : Κόρινθος , Κορινθίας

Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Ενεργειακός Επιθεωρητής