Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση που θέλετε απο την αρχή μέχρι το τελος ,

1) Σχεδιάζουμε τους χώρους σύμφωνα με τις ανάγκες σας .

2) Εκδίδουμε την άδεια μικρής κλίμακας

3) Συνεργαζόμαστε με κατάλληλα και εξειδικευμένα συνεργεία

4) Επιβλέπουμε το έργο καθημερινά μέχρι την αποπεράτωση του .