Αναλαμβάνουμε  νομιμοποιήσεις , τακτοποιήσεις  αυθαιρέτων , συμφωνα με τον Ν4495/2017 ..

 

Πότε θεωρείτε κάτι αυθαίρετο :

  1. Αν έχει κατασκευαστεί ακίνητο χωρίς οικοδομική άδεια
  2. Αν έχει γίνει υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των  σχεδίων της άδειας
  3. Αν έχουν γίνει κατασκευές π.χ.  κλειστοί χώροι στάθμευσης, αποθήκες, bbq,  κ.λπ. και δεν εμφανίζονται στα  σχέδια της άδειας.
  4. Αν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του ακινήτου  πχ. απο αποθήκη σε διαμέρισμα
  5. Αν έχουν ενοποιηθεί ή διαχωριστεί διαμερίσματα σε σχέση με αυτά που ορίζουν  τα  σχέδια της άδειας

 Γιατί ειναι απαραίτητη η νομιμοποίηση τους :

         α. Ο ιδιοκτήτης πέρα από την προσωρινή χρήση δεν έχει κανένα άλλο  δικαίωμα πάνω στην ιδιοκτησία του δηλαδή δεν μπορεί να την μεταβιβάσει, να την δωρίσει στα παιδιά του,ουτε καν να την προσημείωσει ως υποθήκη για να πάρει δάνειο.

         β. Αν γίνει συμβολαιογραφική πράξη τότε υπάρχει κίνδυνος αυτή να ακυρωθεί και να επιβληθούν  ΚΥΡΩΣΕΙΣ προς κάθε εμπλεκόμενο , μηχανικό , συμβολαιογράφο κλπ.

         γ. Με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του κτιρίου που θα δείχνει την πραγματική κατάσταση του κτιρίου , θα είναι αναπόφεκτη η δήλωση τους και τα πρόστιμα απο πέρσι τον Σεπτέμβρη και όσο δεν δηλώνεται κατι και περνάει ο χρόνος ανεβαίνουν  .

         δ. Το ακίνητο δεν μπορεί να συντηρηθεί με νόμιμο τρόπο πχ. Αδεια για εργασίες μικρής κλίμακας , ούτε να συνδεθεί με τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης.

         ε. Ακόμη και αν δεν έχει υποστεί καταγγελία, αυτη μπορεί να γίνει από κάθε κάτοικο ή υπηρεσία της περιοχής του που είτε θέλει να βλάψει τον ιδιοκτήτη, για οποιαδήποτε λόγο.

         στ. Αν γίνει η οποιαδήποτε καταγγελία και υπάρχει πρόσφατο αυθαίρετο, το πρόστιμο είναι τεράστιο και η κατεδάφιση αναπόφευκτη.

 Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών:

  •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από την 9/6/1975 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου
  •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από την 31/12/1982 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου και την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου
  •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, με την καταβολή παραβόλου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου
  •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την 1/1/1983 τακτοποιούνται και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση (σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις) υπο προϋποθέσεις.
  •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες 1 – 4, τακτοποιούνται για 30 έτη με την καταβολή αντίστοιχου παραβόλου και την καταβολή ειδικού προστίμου. Επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτώ