Αναλαμβάνουμε την έκδοση Βεβαίωσης νομιμότητας .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  :

  • Στέλεχος οικοδομικής άδειας
  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Εγκεκριμένα Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψεις όψεις τομές κτλ)
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση αυθαιρέτου ( μαζί με τα σχέδια που έχουν αναρτηθεί κατα τη νομιμοποίηση )
  • Δήλωση ιδιοκτήτη